Lista rankingowa tarnowskich samorządowców

Stowarzyszenie UCZCIWOŚĆ przeprowadziło sondaż wśród 30 losowo wybranych mieszkańców Tarnowa i 30 kolejnych, którzy są urzędnikami, politykami i przedsiębiorcami. Każdy uczestnik sondy miał ocenić 25 radnych (w skali od 0 do 10 punktów) i opisać ocenianego. Na tej podstawie powstała lista rankingowa i opis samorządowców. Oczywiście wyniki tej sondy nie mogą być traktowane jako miarodajne źródło wiedzy o tarnowskim samorządzie ze względu na zbyt małą próbę ankietowanych. Jednak można je na pewno traktować jako pewną pouczającą wskazówkę zwłaszcza dla mieszkańców Tarnowa. Przy nazwisku podajemy ilość i procent zdobytych punktów (maksymalnie można było uzyskać 600 punktów).


1 Ciesielczyk Marekjpg    1. Marek Ciesielczyk – radny bezpartyjny, stowarzyszenie Oburzeni, najczęściej powtarzana ocena to cytat z artykułu jednego z dziennikarzy: „Gdyby nie było radnego Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić”, patrzy na ręce zarówno prezydentowi jak i większości PiS-owskiej w Radzie, zwraca uwagę na brak strategii rozwoju miasta, proponując konkretne metody pozyskiwania inwestorów, broni niezależności samorządu tarnowskiego, wszedł do Rady przebojowo, doprowadzając do sądowego unieważnienia wyborów w swym okręgu, dużym sukcesem była organizacja w Tarnowie Forum Gospodarczego Polonii Świata, (którego był inicjatorem).  526 punktów – 88%   

2 Kajpus Mariuszjpg      2. Mariusz Kajpus - klub PO, bardzo rozsądnie zabiera głos, kieruje się tylko zdrowym rozsądkiem, najjaśniejszy punkt w klubie PO, wyjątkowo spostrzegawczy, choć wyrazisty w swych wypowiedziach zachowuje umiar i nikogo nie atakuje personalnie, być może znakomitą umiejętność działania w grupie zawdzięcza licznym kontaktom z ludźmi (a może ze zwierzętami/?/ jako że jest weterynarzem). 511 punktów – 85%

 3 Kwany Jakubjpg    3. Jakub Kwaśny- klub SLD, „wyrobił się” samorządowo w ciągu ostatnich lat, z nieopierzonego radnego stał się dojrzałym samorządowcem, porzucił szalone pomysły w stylu podziemne przejście pod ulicą Mickiewicza, może trochę za bardzo emocjonalnie krytykuje adwersarzy (np. prezydenta), można odnieść wrażenie, że już prowadzi kampanię i chce być za wszelką cenę kandydatem na prezydenta. Gdyby wyzwolił się z lewicowej ideologii, byłby jeszcze lepszym radnym. 467 punktów – 78%

4 cigaa Ryszardjpg    4. Ryszard Ścigała – klub Tarnowianie, choć rzadko zabiera głos, to jest to głos wyjątkowo wartościowy, wielka szkoda, że zdecydował się startować do Rady przed ogłoszeniem prawomocnego wyroku, jako osoba oskarżona o korupcję (niedawno skazany prawomocnym wyrokiem, złożył mandat radnego), zapowiadało się, że będzie dobrym prezydentem, niestety otoczył się nieodpowiednimi ludźmi i za to zapłacił wysoką cenę, teraz mógłby otworzyć Wyższą Szkolę Samorządu i uczyć, czego samorządowiec robić nie powinien, był o niebo lepszym radnym niż prezydentem. 409 punktów – 68%

5 Korczak Romanjpg    5. Roman Korczak – klub PiS, chyba jedyny rozsądny człowiek w klubie PiS, gdyby nie było Korczaka, można by odnieść wrażenie, że przynależność do tarnowskiego PiS automatycznie oznaczać musi brak kontaktu z rzeczywistością, to on powinien być Przewodniczącym Rady jako osoba, która jest w stanie zdobyć się na obiektywizm.  365 punktów – 61%

6 Zurowski Kazimierzjpg    6. Kazimierz Żurowski - klub PiS,  największą, podkreślaną zaletą tego radnego jest to, że nie szkodzi, a to jest wielką zaletą w przypadku radnego tarnowskiego PiS, tak więc stąd chyba jego stosunkowo wysoka pozycja w tym rankingu, nikt właściwie nie wie, że taki radny istnieje i może dlatego ankietowani przyznawali mu punkty, inną rzeczą jest, iż jako człowiek jest niezwykle sympatyczny i tym zyskuje sobie przychylność ludzi. 289 punktów – 48%

7 Barwacz Graynajpg    7. Grażyna Barwacz – klub Tarnowianie, nie rzuca się w oczy, ale bardzo konsekwentnie zabiega o realizację konkretnych projektów, być może za bardzo koncentruje się na dzielnicy, z której pochodzi, zaniedbując czasem pozostałe, umie we właściwy sposób wykorzystać swe duże doświadczenie zawodowe jako pedagog.  283 punkty – 47%

8 Borys-Lataa Mariajpg    8. Maria Borys – Latała  klub PO, także jedna z wyjątkowo rozsądnych radnych, nie „pcha” się przed kamery, ale swym wyważonym głosem tonuje czasem burzliwą atmosferę na sesjach Rady. 277 punktów – 46%


9 Grnikiewicz Piotrjpg    9. Piotr Górnikiewicz – klub SLD, tego radnego można głównie oceniać nie za wypowiedzi, lecz sposób głosowania, prawie zawsze podnosi rękę w danej sprawie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, a nie uprzedzeniami ideologicznymi, w ogóle nie widać, że jest teoretycznie członkiem lewicowego klubu radnych, zachowuje się jak wolnościowiec, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, może dlatego, ze sam jest przedsiębiorcą. 265 punktów – 44%

10 Kajpus Zbigniewjpg    10. Zbigniew Kajpus – klub PO, uaktywnił się dopiero niedawno, pozytywna postać w Radzie, może trochę przesadza z pozytywną oceną tego, co dzieje się w Tarnowie, ale niewątpliwie ma dobre intencje. 251 punktów – 42%

11 Ziba Antonijpg    11. Antoni Zięba – klub PiS,  był kiedyś Przewodniczącym Rady, ale nie wychodziło mu to najlepiej, teraz został szefem Komisji Rewizyjnej na nieszczęście nie tylko dla miasta, ale nawet dla PiS, bardzo poczciwy człowiek, ale nie posiadający zdolności organizacyjnych,  szkoda, że swego autentycznego autorytetu nie wykorzystuje, by tarnowski PiS wrócił na drogę zdrowego rozsądku, proponowaną np. przez premiera Morawieckiego.  232 punkty – 39%

12 Pagacz Ryszardjpg    12. Ryszard Pagacz – klub PiS, nie nadaje się na funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury, ale nim jest z nadania politycznego PiS, w ostatnich miesiącach ma znacznie lepsze wystąpienia niż na początku kadencji, jednak za bardzo je upolitycznia, ciekawostką jest, iż wcześniej był on czołowym działaczem PSL, a w pewnym momencie stał się czołowym działaczem PiS. Na polskiej scenie politycznej transfery są tak popularne jak w świecie piłkarskim. 211 punktów – 35%

13 Gancarz Tadeuszjpg    13. Tadeusz Gancarz – klub PiS, jako Przewodniczący Komisji Sportu,  nie jest zbyt twórczy, ale czasem ma dobre wystąpienia na sesjach Rady, szkoda, że nie potrafi lepiej wykorzystać swego doświadczenia zawodowego w pracy radnego, oceniany najczęściej jako przeciętny, jego brat Józef (też z PiS) jest Przewodniczącym Komisji Ekonomicznej, co odbierane jest często jako przejaw tarnowskiego nepotyzmu samorządowego. 198 punktów – 33%

14 Sak Piotrjpg    14. Piotr Sak – klub PiS, jako radny i równocześnie prawnik zaliczył sporo wpadek związanych z niewiedzą w tej dziedzinie, zasłynął jako przegrany adwokat w słynnej sprawie Roman Ciepiela kontra Andrzej Duda, swego czasu „zdradził” PiS i chyba dlatego teraz stara się być nadgorliwy, posuwając się czasem do zupełnie niepotrzebnej agresji oraz niemerytorycznych argumentów wobec adwersarzy. 183 punkty – 31%

15 Wardzaa Marianjpg    15. Marian Wardzała – klub PO, podobnie jak w przypadku w/w radnego Żurowskiego, jego największą zaletą jest to, iż nie jest szkodliwy, mało aktywny, by nie powiedzieć zupełnie niewidoczny, jeśli kamera zwraca na niego uwagę, to chyba tylko dlatego, że siedzi bezpośrednio obok Ciesielczyka. 175 punktów – 29%

16 Zurowska Jolantajpg    16. Jolanta Żurowska – klub PiS, przeważają podobne opinie jak wyżej, jej zaletą jest to, iż czasem wypowie się na temat swojej dzielnicy, jako nauczycielka jest zbyt pasywna w sprawach oświatowych. 170 punktów – 28%

17 abno Jacekjpg    17. Jacek Łabno – klub PiS,  chyba ostatni marksista w Polsce, uważający, iż ilość przechodzi w jakość, jak ktoś kiedyś obliczył, jego wypowiedzi zajmują ok. połowę czasu sesji, zamęcza zarówno swych kolegów na sali obrad jak i widzów śledzących przebieg sesji swymi tasiemcowymi monologami, jak niektórzy żartują, po śmierci Fidela Castro Łabno chce pobić rekord długości przemówień, tego typu zachowanie wydłuża w nieskończoność sesje Rady, wyjątkowy dezorganizator prac Rady, swoje niewątpliwe doświadczenie samorządowe wykorzystuje w najbardziej nieodpowiedni sposób.  164 punkty – 27%

18 wiatowski Grzegorzjpg    18. Grzegorz Światłowski – klub PO, największy leń w Radzie, nawet nie stara się zachować pozorów zainteresowania pracą w Radzie, nie wiadomo dlaczego w poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Rady, zasłynął wówczas z tego, po protestach kibiców sportowych na sali obrad, iż w obawie przed ich ponownym pojawieniem się, zarządził ustawienie barierek wokół radnych i wprowadził na salę strażników miejskich, innym jego wyróżnikiem było to, iż nie zezwalał mieszkańcom Tarnowa na zabieranie głosu w czasie obrad Rady, dzisiaj jest radnym prawie niezauważalnym, ani miasto, ani nawet jego partia – PO nie mają z niego żadnego pożytku, powinien zrezygnować z mandatu radnego, by na jego miejscu zasiadł ktoś inny. 151 punktów – 25%

19 Koprowska Brabara 2jpg    19. Barbara Koprowska – klub PiS, w przeszłości zasłynęła tym, iż była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, a w tym samym czasie jej mąż Kazimierz Koprowski był zastępcą Prezydenta Tarnowa, czyli żona kontrolowała męża (!), dzisiaj jest Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady, choć jej mąż (także z PiS) przez 3 lata w tym samym czasie szefował całej Radzie, jako Przewodnicząca Komisji Oświaty dała się uwikłać w mnóstwo spraw lokalowych tarnowskich szkół, zaniedbując to, co najważniejsze, czyli samą edukację. 144 punkty – 24%

20 Klimek Stanisawjpg    20. Stanisław Klimek – klub PiS, dzięki większości, jaką ma w Radzie PiS, może on pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, choć do tego się w ogóle nie nadaje, obnosi się z tym, że był jednym z inicjatorów wprowadzenia tarnowskiej karty dużej rodziny, a tak naprawdę daje ona minimalne zniżki, by nie rzec, iż jest fikcją, jeśli porównamy ją z krajową kartą dużej rodziny, która gwarantuje naprawdę istotne zniżki, jako radny jest przeciętny, nie wnosi nic twórczego do pracy samorządu, całkowicie podporządkowany  dyscyplinie klubowej, która często jest źródłem zła w tarnowskim samorządzie. 132 punkty – 22%

21 Gancarz Jzefjpg    21. Józef Gancarz – klub radnych PiS, jeden z najsłabszych radnych, chyba najbardziej szkodliwy jako Przewodniczący Komisji Ekonomicznej, można odnieść wrażenie, iż został nim w momencie całkowitej nieuwagi klubu PiS, bo nikt rozsądny świadomie nie zdecydowałby się na taki wybór, Komisja Ekonomiczna jest najważniejszą, a kieruje nią osoba najmniej do tego powołana, to jedno z większych nieszczęść tarnowskiego samorządu, gdy czasem irracjonalnie broni urzędników miejskich, wypomina mu się, że jego żona pracuje właśnie w Urzędzie Miasta Tarnowa, jego brat Tadeusz (też PiS, patrz wyżej) jest Przewodniczącym Komisji Sportu. 121 punktów – 20%

22 Krakowska Annajpg    22. Anna Krakowska – klub PiS, najbardziej egzaltowana osoba w Radzie (emerytowana nauczycielka języka polskiego), najczęściej, stając na baczność, rozdziera szaty i „za miliony cierpi katusze”, usta pełne frazesów, a tak naprawdę często jej postawę zdefiniować można jako faryzejską, stara się (dość nieudolnie zresztą) pełnić rolę komisarza ideologicznego w swym  klubie radnych, nie wnosi wiele do pracy rady, ograniczając się do teatralnych gestów.     113 punktów –  19%

23 Wjcik PiotrJPG     23. Piotr Wójcik – klub radnych PiS, jest radnym, jakby go nie było, chyba najmniej zauważalny radny, całkowicie podporządkowany dyrektywom partyjnym, chyba dlatego robi błyskawiczną karierę polityczną (niedawno został wybrany do zarządu okręgowego PiS, choć w partii nie jest długo, a wcześniej miał przygody polityczne z innymi ugrupowaniami), tylko PiS tarnowski wie, dlaczego został Przewodniczącym Komisji Zdrowia, choć w Radzie są przecież lekarze (!), zdecydowanie negatywna postać. 96 punktów – 16%

24 Koprowski Kazimierzjpg    24. Kazimierz Koprowski – klub PiS, do końca 2017 Przewodniczący Rady, „kula u nogi tarnowskiego samorządu”, przed laty „zdradził” swe prawicowe środowisko, by zostać wiceprzewodniczącym Rady, następnie był szefem wydziału edukacji w Urzędzie Miasta i  zastępcą prezydenta miasta, gdy prezydentem był Ryszard Ścigała, który z deklarowaną dzisiaj przez Koprowskiego „prawicowością” niewiele miał wspólnego. Jego koledzy partyjni z PiS całkowicie go zmarginalizowali, nie wybierając nawet do 20-osobowego zarządu okręgu tarnowskiego PiS, powodem była chyba jego  arogancja, Koprowski postrzegany dziś jest jako polityk całkowicie przegrany – wcześniej przegrał wybory na prezydenta miasta i wybory na posła, jako Przewodniczący Rady Koprowski był  niesprawny organizacyjnie. Nowy Rok 2018 przyniósł radosną nowinę – Koprowski został „zesłany” do Warszawy do MEN.  64 punkty – 11%

25 Niedojado Janjpg    25. Jan Niedojadło – teoretycznie klub  Tarnowianie, w praktyce „przystawka” lub „wasal” PiS, większość PiS-wska w Radzie pozwoliła mu być Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego, gdy w rzeczy samej jest ostatnią w Radzie osobą, która mogłaby pełnić tę funkcję, głosuje prawie zawsze tak jak PiS, gdyby ktoś wpadł na pomysł, by w muzeum figur woskowych Madame Tussauds w Londynie postawić kogoś, kto symbolizowałby całkowitą niekompetencję, indolencję i równocześnie absurd, najlepszym kandydatem byłaby postać radnego Niedojadły, mógłby on być znakomitym bohaterem dzieł Mrożka, Gombrowicza i Salvadora Dali jedocześnie, właściwie nie można w tej sondzie oceniać radnego Niedojadło, mógłby on konkurować np. z b. kandydatem na Prezydenta RP Krzysztofem Kononowiczem, fenomen radnego Niedojadły mógłby też być analizowany przy okazji badań nad czymś, co dziś nazywa się BAREIZMEM, pointą niniejszej sondy może być stwierdzenie, iż tego typu zjawisko jak radny Niedojadło możliwe jest tylko w Tarnowie, jak stwierdziło wielu ankietowanych. 7 punktów – 1%